Kdo nás učil?

V roce 1990 založila Vlasta Feřteková vzdělávací zařízení pro výuku kosmetiček. Pro tento obor obdržela v témže roce akreditaci od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od tohoto roku až do současnosti předává vědomosti a zkušenosti získané během své šedesátileté praxe.

Vlasta Feřteková

Vlasta Feřteková, roz. Houdková

diplomovaná zdravotní sestra, kosmetička, podnikatelka, autorka, vedoucí vzdělávacího zařízení Kosmetika – Feřteková, obor kosmetika, manikúra a další

Krédo: Nikdo není tak bohatý, aby si koupil zpátky minulost (podle toho jsem se snažila žít). tatínek říkal: “Na všem se dá najít něco pěkného.” Dodávám: “Někdy to dá práci.” Za základní považuje, že měla fantastické rodiče – maminka jí učila praktickému životu a tatínek jí předával životné filozofii, učil ji vnímat krásu a barvy. Její život nebyl černobílý, dále to, že si s manželem rozuměli, v práci se doplňovali, zájmy měli společné.

Kosmetikou se zabývá od roku 1954 po dvouleté praxi ve Vojenské nemocnici Na Hradisku v Olomouci. Zde se specializovala na kosmetiku na Kožní klinice prof. Lejhance v Olomouci (pracovala na specializovaném oddělení pro fyzikální terapii a kosmetiku pod vedením doc. MUDr. L. Bartošové). Od roku 1958 vyučovala současně na specializovaném učilišti pro kosmetiku v technické škole zdravotnických služeb v Otrokovicích, a od roku 1959 zde vedla praktickou výuku kosmetiky.

1961-1991 vrchní sestra, FP – Kožní oddělení Praha (zde e věnovala fyzikální s RTG terapii, jejíž součástí byla i léčebná kosmetika). Pro zdravotní sestry a manekýnky přednášela v kurzech o péči a úpravě (líčení) pleti. V roce 1990 založila vzdělávací zařízení pro výuku kosmetiček, které je předchůdce naší Akademie zdraví a krásy.

  • Předsedkyně Cechu kosmetiček Čech a Moravy, 1992 – 2007
  • členka HK ČR 1996 – 2005
  • členka představenstva HK ČR

Autorská činnost

  • Kosmetika v teorii i praxi, 1. vydání 1994, 2. vydání 1997, 3. vydání 2000, 4. vydání 2005, 5. vydání 2016
  • Péče o plať aneb Kosmetika bez pověra iluzí, Grada 2007
  • spoluautorka publikace Kosmetická problematika v dermatologické praxi
  • spoluautorka knihy : Moderní žena